Şirketlerin Çalışanlarda Aradığı 5 Özellik

Şirketlerin büyük ya da küçük olması fark etmeksizin süreç içerisinde birlikte çalıştığı kişilerden birçok deneyim edinirler. Bu sebeple de işverenler aradıkları elemanların özelliklerini çok iyi bilir. İşte işverenlerin birlikte çalışmak istedikleri kişilerde dikkat ettikleri 5 özellik aşağıda listelenmiştir.

1) Zeka

Geniş çaplı araştırmalar göstermiştir ki çalışanların zekalarının yüksek olması iş verimliliğini ve çalışanların işe katkısını %76 oranında artırmaktadır. Çünkü zeka; öncelikleri belirlemede, plan ve organizasyon yapmada, sorunları hızlı ve doğru bir şekilde çözebilmede ve verilen işi bitirebilmek için önemlidir.

2) Liderlik Yeteneği

Yapılan işin sorumluluğunu ve sonuçlarını hiçbir bahane üretmeden kabullenebilen kişiler lider vasıflı kişiler olmaktadır. Liderler şirketlerin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için önemli roller üstlenerek aynı zamanda diğer çalışanları da bu hedeflere odaklayabilmektedir.

3) Dürüstlük

İş hayatında uzun vadede başarıya ulaşmayı sağlayan en önemli özelliklerden birisi de dürüstlük olmaktadır. İş hayatında dürüstlük denildiğinde ise zayıf olan yönleri kabul edebilme ve daha önceki hataların farkına varmak akıllara gelmelidir. Ayrıca şirkete olan bağlılığında dürüstlük ile direkt ilişkisi bulunmaktadır. Çalışanların daha önceki iş yerlerine karşı hiçbir zaman olumsuz yorumlarda bulunmaması bağlılığın en iyi göstergelerinden birisi olmaktadır. Daha önceki işyerinden kötü bir şekilde ayrılan ve bu sebeple de yeni işyerinde eski işyeri ile olumsuz yorumlarda bulunan kişilerin dürüstlük ve sadakat özelliği zarar görür.

4) Sempatik Olmak

İşverenler hedeflerine ulaşabilmek için her zaman çalışanlarının uyum içerisinde çalışmasına önem verir. Bu sebeple de işe alacağı kişilerin sempatik ve diğer takım arkadaşları ile uyum içerisinde çalışabilmesine önem vermektedir. Bu sayede işyeri ortamı sıcak ve rahat olmakta ve çalışanların verimliliği artmaktadır.

5) Yetkinlik

İşyerinde başarılı olabilmek için en önemli özelliklerden birisi de yetkinlik olmaktadır. Hatta kariyerin temelini oluşturan özellik olmaktadır. Yetkinlik ise en temel anlamıyla bir işin yapılabilmesi için kişinin sahip olması gereken bilgi ve yetenekler olmaktadır. Yetkinliğe sahip olunması durumunda çalışanlar önceliklerini belirleyerek konulan hedeflerin doğru bir şekilde belirlenebilmesini sağlamaktadır.

Yazar: Burçak Yıldız

6 Haziran 2022

Yorum Bırakın